http://Aztekium.pl/1000pl

Nauka niemieckiego online

Nauka 1000 najczęściej używanych słów w języku niemieckim


1000der Wunsch
.
...
.
POKAŻ

Tak, już znam ten wyraz

0

Umiem

1122

Zostałobewegunggenaudas Pferdder JungeverkaufenübergewöhnlichlebenBegriffVerbreitunggleichsetzenobSpurdas LichtWegWunderLandeder Wunschder Frühlingdas Gesetzdie Positionsauber macheneinreibender Dampfdas Korn

Online users

68
 27
 17
 15
 3
 2
 1
            Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Nauka języka niemieckiego online
Szybka Nauka Niemieckiego Deutsche Welle Nauka Niemieckiego Nauka Niemieckiego Kraków Nauka Niemieckiego Dla Opiekunek Nauka Niemieckiego Online Nauka Niemieckiego Dla Początkujących Nauka Niemieckiego YouTube Nauka Niemieckiego Na Komórkę