http://Aztekium.pl/1000pl

Nauka niemieckiego online

Nauka 1000 najczęściej używanych słów w języku niemieckim


1000ende
.
...
.
POKAŻ

Tak, już znam ten wyraz

0

Umiem

1122

Zostałodas PfundenthaltenwurdenstillzehnherMeileweinenheutenochdie Überraschungschützender Bodendankengroßdas KornfortsetzenendeMelodiefalleinschließenkennenwannmalenwohin

Online users

20
 12
 4
 1
 1
 1
 1
           

       
Spróbuj czegoś nowego!
Język:

Nauka języka niemieckiego online
Nauka Niemieckiego Na Komórkę Nauka Niemieckiego Dla Opiekunek Nauka Niemieckiego Online Nauka Niemieckiego YouTube Nauka Niemieckiego Dla Początkujących Szybka Nauka Niemieckiego Nauka Niemieckiego Kraków Deutsche Welle Nauka Niemieckiego