Aztekium BOT: Wymień skutki powstania styczniowego

....
Aztekium Bot

User
Wymień skutki powstania styczniowego
_

Bot

  • likwidacja Królestwa Polskiego i zastąpienie go Krajem Przywiślańskim
  • konfiskata majątku powstańców
  • zsyłki na Syberię
  • uczynienia języka rosyjskiego językiem administracyjnym na terenie państwa polskiego
  • likwidacja polskich odrębnych instytucji administracyjnych i zastąpienie ich - bezpośrednio - rosyjskimi
  • wzmożenie walki z kościołem katolickim
  • rozpoczęcie akcji uwłaszczania chłopów
  • wzmożona rusyfikacja nauki, kultury, urzędów i sądownictwa


.


1990 Евенименте
Лимба молдовеняскэ Библиографие
2005 Фебруарие
Лимба украинянэ ВЕЗЬ ШИ
Холокауст Кондицииле историче
2005 Фебруарие
Википедия Кум се пронунцэ Википедия
Транскарпатия Популацие
Листа челор май узуале нуме де фамилие Kина
История Молдовей Рестабилиря доминацией советиче дупэ рэзбой

Video Knowledge Hide Ads