Aztekium BOT: Wymień skutki powstania styczniowego

Aztekium Bot

User
Wymień skutki powstania styczniowego
_

Bot

  • likwidacja Królestwa Polskiego i zastąpienie go Krajem Przywiślańskim
  • konfiskata majątku powstańców
  • zsyłki na Syberię
  • uczynienia języka rosyjskiego językiem administracyjnym na terenie państwa polskiego
  • likwidacja polskich odrębnych instytucji administracyjnych i zastąpienie ich - bezpośrednio - rosyjskimi
  • wzmożenie walki z kościołem katolickim
  • rozpoczęcie akcji uwłaszczania chłopów
  • wzmożona rusyfikacja nauki, kultury, urzędów i sądownictwa


.
         
Online users

33
 18
 10
 3
 1
 1
San Pablo jisk'a suyu Kurakanaka
San Markus jisk'a suyu Wali uñt'at chiqanaka
San Luis Kurakanaka
Tingo de Ponasa jisk'a t'aqa suyu Qullqinchäwi
Broken/Jayma punku Help with Aymara Wiktionary logo
Kilmana jisk'a t'aqa suyu Jaqinakapa
Llamillin jisk'a t'aqa suyu Wali uñt'at chiqanaka
Qatilluq jisk'a t'aqa suyu Qullqinchäwi
Chaquchi jisk'a t'aqa suyu Waki
Quchaptiq jisk'a t'aqa suyu Jisk'a t'aqa suyu asu jaqinaka
Video Knowledge Hide Ads

czatuj z botem virtual assistant virtual human Sztuczna inteligencja. Bot potrafi rozmawiać z ludźmi Inteligentny program, który potrafi rozmawiać z człowiekiem artificial intelligence online chat bot Program do rozmowy z ludźmi Bot Do Rozmowy Talking with web bot. chatbot sztuczna inteligencja chatuj z botem turing test chatbot Program co rozmawia z człowiekiem chatterbot conversational agent Program rozmawiający z człowiekiem. chatbot polski chatbot Sztuczna inteligencja chatbot gg Ask bot, SI Bot chatbot zastosowanie chat bot Czat chat z botem Internet BOT Intelligent Internet bot Bot z którym możesz rozmawiać jak z człowiekiem chatbot open source Inteligentny Bot. Rozmowa Z Botem Bot internetowy Program z którym da się rozmawiać czat z botem Program do rozmowy z człowiekiem Program z którym można pogadać to Azbot chatbot maker Bot z którym możesz gadać jak z człowiekiem. chatbot wirtualny asystent chatbot python virtual agent Program który umie rozmawiać z człowiekiem chatbot francais Sztuczna Inteligencja Do Rozmowy Zapytaj Bota. Robot internetowy. Inteligentne programy do rozmowy z człowiekiem AI BOT, chatbot online