Aztekium BOT: Wymień skutki powstania styczniowego

Aztekium Bot

User
Wymień skutki powstania styczniowego
_

Bot

  • likwidacja Królestwa Polskiego i zastąpienie go Krajem Przywiślańskim
  • konfiskata majątku powstańców
  • zsyłki na Syberię
  • uczynienia języka rosyjskiego językiem administracyjnym na terenie państwa polskiego
  • likwidacja polskich odrębnych instytucji administracyjnych i zastąpienie ich - bezpośrednio - rosyjskimi
  • wzmożenie walki z kościołem katolickim
  • rozpoczęcie akcji uwłaszczania chłopów
  • wzmożona rusyfikacja nauki, kultury, urzędów i sądownictwa


.
         
Online users

89
 66
 10
 6
 5
 1
 1
ᒃᓚᐊᐱᑕ/klaipita klaipita
1999 in ᓄᓇᕗᑦ/Nunavut ᒪᐃ/mai
2008 in ᓄᓇᕗᑦ Deaths
1999 in ᓄᓇᕗᑦ/Nunavut ᒪᐃ/mai
2008 in ᓄᓇᕗᑦ ᔪᓚᐃ
ᐊᒥᖅ ᐊᕐᓇᑐᖅᐳᖅ
ᒪᓪᒧ/malmu malmu
2008 in ᓄᓇᕗᑦ ᓄᕕᒻᐳᕆ
ᐊᒥᖅ ᐃᓄᒃ ᐊᒻᒪ ᐄᒃ
ᒃᓚᐊᐱᑕ/klaipita klaipita
Video Knowledge Hide Ads

chatbot gg zapytaj pytanie czat z botem Bot Do Rozmowy chatuj z botem virtual assistant Bot z którym możesz rozmawiać jak z człowiekiem chatterbot Inteligentne programy do rozmowy z człowiekiem Internet BOT Bot z którym możesz gadać jak z człowiekiem. Talking with web bot. Zapytaj Bota. Program który potrafi rozmawiać z człowiekiem Program z którym da się rozmawiać chatbot sztuczna inteligencja virtual human chatbot wirtualny asystent Intelligent Internet bot chatbot open source virtual agent Program z którym można pogadać to Azbot Inteligentny program, który potrafi rozmawiać z człowiekiem Program który umie rozmawiać z człowiekiem Robot internetowy. Sztuczna Inteligencja Do Rozmowy Czat chat z botem artificial intelligence online chat bot Bot potrafi rozmawiać z ludźmi Sztuczna inteligencja. czatuj z botem Sztuczna inteligencja Program do rozmowy z człowiekiem chatbot online conversational agent chatbot zastosowanie Program rozmawiający z człowiekiem. chatbot Program co rozmawia z człowiekiem turing test chatbot SI Bot AI BOT, Rozmowa Z Botem chat bot Bot internetowy chatbot python chatbot francais Program z którym możesz porozmawiać Ask bot, chatbot polski