http://Aztekium.pl/azbot2


User
Pochodzenie wyrazu swarzyć się
_

Bot


Hasła: swar, swarzyć się, swarka, swarnia, swarłiwy,
Znaczenie: prasłowiańskie, tak samo u wszystkich Słowian (oprócz Serbów), stąd nazwa głównego bożka, Swarożyca, zdrobniałe to z Swaróg, co urobione przyrostkiem -og (jak piróg, twaróg, rarog), nazwa ‘ognia-kłótnika’ w kulcie, bo Rui jeszcze w XII—XIV wieku wzywając ogień, Swar ozy czem go zwała, u nas tylko w nazwach miejscowych- Swarozyno, Swaryszew, Swarzędz. Prasłowo, zestawiają z nazwą dla ‘ciężaru, trudu’- niem. schwer (dawne swari, ‘przykry’), goc. swSrs 'szanowny’, łac. serius 'poważny’ (u nas- na ser jo 'poważnie’), bt. swerti 'ważyć’, swarus 'ciężki’, swirti ‘przeważać’, swirtis, ‘wahadło u pompy’. Inni łączą swar z goc. swaran, niem. schwóren 'przysięgać’, nord. andsvar 'odpowiedź’, łac. sermo 'mowa to trafniejsze. ,Online users

19
 5
 5
 3
 2
 1
 1
          Language:

Try something new!
HomeContactHide AdsMobile On

Wymień religioznawców niemieckich?
Jakich znasz rzeźbiarzy niemieckich?
Wymień niemieckich snycerzy?
Wymień podróżników tureckich?
Jakich znasz wojewodów świeckich?
Jakich znasz szkockich finansistów?
Jakich znasz publicystów katolickich?
Wymień reżyserów niemieckich?
Jakich znasz zegarmistrzów niemieckich?
Jakich znasz niemieckich malarzy?
Jakich znasz szkockich przemysłowców?
Jakich znasz pułkowników sowieckich?
Wymień polityków tadżyckich?
Wymień oboistów niemieckich?
Jakich znasz niemieckich filozofów?
Wymień niemieckich inżynierów elektryków?
Wymień tureckich historyków kronikarzy?
Jakich znasz strzelców niemieckich?
Jakich znasz niemieckich historyków muzyki?
Jakich znasz reżyserów słowackich?

Free Talking Robot Chat

Pochodzenie wyrazu swarzyć się

Online ChatBot


Robot internetowy. Sztuczna inteligencja AI BOT, Bot internetowy "polskojęzyczny bot" Inteligentny program, który potrafi rozmawiać z człowiekiem chatbot zastosowanie chatbot python Bot z którym możesz gadać jak z człowiekiem. Program z którym da się rozmawiać Talking with web bot. Bot z którym możesz rozmawiać jak z człowiekiem turing test chatbot SI Bot chatterbot chatbot wirtualny asystent Bot potrafi rozmawiać z ludźmi Program z którym można pogadać to Azbot Sztuczna Inteligencja Do Rozmowy Inteligentne programy do rozmowy z człowiekiem Sztuczna inteligencja. virtual agent chatbot online chatbot open source artificial intelligence online chat bot chatbot gg virtual human Inteligentny Bot. chatbot chatbot francais chatuj z botem Program z którym możesz porozmawiać chat bot Intelligent Internet bot Rozmowa Z Botem Program który potrafi rozmawiać z człowiekiem zapytaj pytanie Bot Do Rozmowy virtual assistant czat z botem Internet BOT Czat chat z botem chatbot polski conversational agent Program co rozmawia z człowiekiem czatuj z botem Program który umie rozmawiać z człowiekiem Ask bot, Program do rozmowy z człowiekiem Zapytaj Bota.