http://Aztekium.pl/azbot2


User
Wymień skutki powstania styczniowego
_

Bot

  • wzmożona rusyfikacja nauki, kultury, urzędów i sądownictwa
  • rozpoczęcie akcji uwłaszczania chłopów
  • wzmożenie walki z kościołem katolickim
  • likwidacja polskich odrębnych instytucji administracyjnych i zastąpienie ich - bezpośrednio - rosyjskimi
  • uczynienia języka rosyjskiego językiem administracyjnym na terenie państwa polskiego
  • zsyłki na Syberię
  • konfiskata majątku powstańców
  • likwidacja Królestwa Polskiego i zastąpienie go Krajem PrzywiślańskimOnline users

35
 15
 5
 1
 1
 1
 1
          Language:

Try something new!
HomeContactHide AdsMobile On

„Hamlet Polny” opis obrazu Jerzego Dudy.
jIHtaHbogh naDev vISovbe'. HIQaH.
Nemo va saper.
’Keen arbeidst du för?
Nemo scit.

Best AI Internet Bot

Wymień skutki powstania styczniowego

Free Talking Robot Chat


chatbot francais Program do rozmowy z człowiekiem czat z botem Inteligentne programy do rozmowy z człowiekiem Bot internetowy Program z którym można pogadać to Azbot Inteligentny Bot. Zapytaj Bota. chatbot Ask bot, AI BOT, Robot internetowy. conversational agent Bot potrafi rozmawiać z ludźmi chatbot gg chatuj z botem Internet BOT chatbot polski Program który potrafi rozmawiać z człowiekiem Rozmowa Z Botem Program do rozmowy z ludźmi Bot Do Rozmowy chatbot maker Program z którym da się rozmawiać zapytaj pytanie Sztuczna inteligencja Program rozmawiający z człowiekiem. Intelligent Internet bot chatbot online Inteligentny program, który potrafi rozmawiać z człowiekiem Czat chat z botem chatbot sztuczna inteligencja artificial intelligence online chat bot Sztuczna Inteligencja Do Rozmowy chatbot zastosowanie turing test chatbot chatbot open source virtual agent chatterbot Bot z którym możesz gadać jak z człowiekiem. SI Bot Talking with web bot. Program z którym możesz porozmawiać czatuj z botem virtual human chat bot chatbot python chatbot wirtualny asystent Sztuczna inteligencja. "polskojęzyczny bot"