http://Aztekium.pl/azbot2

Online ChatBotUser

Wymień skutki powstania styczniowego


_

Aztekium Bot

  • wzmożona rusyfikacja nauki, kultury, urzędów i sądownictwa
  • rozpoczęcie akcji uwłaszczania chłopów
  • wzmożenie walki z kościołem katolickim
  • likwidacja polskich odrębnych instytucji administracyjnych i zastąpienie ich - bezpośrednio - rosyjskimi
  • uczynienia języka rosyjskiego językiem administracyjnym na terenie państwa polskiego
  • zsyłki na Syberię
  • konfiskata majątku powstańców
  • likwidacja Królestwa Polskiego i zastąpienie go Krajem PrzywiślańskimOnline users

35
 17
 3
 3
 2
 1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Litery alfabetu białoruskiego

Litery alfabetu estońskiego

Litery alfabetu łotewskiego

Litery alfabetu tureckiego

Litery alfabetu angielskiego

Litery alfabetu ukraińskiego

Online ChatBot

Wymień skutki powstania styczniowego

Aztekium Bot


chatbot_python chatbot_maker chatbot_polski chatterbot virtual_agent Program_z_którym_można_pogadać_to_Azbot conversational_agent Program_do_rozmowy_z_ludźmi SI_Bot Talking_with_web_bot chatbot_open_source Czat_chat_z_botem Sztuczna_inteligencja Bot_potrafi_rozmawiać_z_ludźmi Program_rozmawiający_z_człowiekiem. Inteligentne_programy_do_rozmowy_z_człowiekiem Bot_z_którym_możesz_gadać_jak_z_człowiekiem. polskojęzyczny_bot AI_BOT Bot_Do_Rozmowy