флагелата
омбрологија
габионада
ек-копрозе
доцентура
фабрикација
caбejизам
адвокати
Ажанс Ава
акантологија
миастеније
хибридација
виктимофилије
аудиометрија
ахеманзије
нобилитација
изомерије
гномологија
абнормитет
чоколада
мадефакције
хебефреније
ек-катарзе
авалисте
диандрије
абанације
галијаш
аванапропо
агенесија
диакустике
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Skloňování podstatných jmen v srbštiněUpozornění! Program ve výstavbě!
Některá slova mohou být ohýbán správně!
Who was singing the song Boisz Się? ?