оцеанотелеграфије
џиготовке
драгонаде
атамбије
кибомантије
абдомени
агресије
хрисовуље
геистике
гигантологије
ехинофталмија
џиготовке
кохеренција
ксенофобије
акантологије
узурпанција
жонглерије
христијанизација
ксенелазије
шкорпије
евакуанције
абрупције
инкубатори
дсетатизација
псафароза
ирацијације
агрикултура
елаборација
уракразија
ирацијације
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Declination in the Serbian language online

Online users

7
 3
 1
 1
 1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Where was the clarinet created?