Оцеаније
ихногномике
атамбије
бациларија
виктимофилије
нобилитација
пнеуматична каде
археолог
учтуглије
Робин Худ
кефалике
акрибометар
Нова Пазова
ходопланије
кмпоненте
кмпоненте
ијатрархије
национализација
иманенција
схенобатика
ехокинезије
барометар
акаирологије
кмуникација
плаценталије
италијанизација
еубиотике
фрагментације
пнеуматична поште
исхемије
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Declination in the Serbian language online

Online users

1
 1
           

       
Try something new!
Language:

Add Comment
Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Odmień przez przypadki wyraz sufiksy