исхиагре
офензије
олеографије
дсмономаније
мацерације
хебефренија
агрегати
тифофталмије
апстрактан
коадунација
фабрикације
квадрати
обдукције
епанафора
смектике
абиритација
хеаутономија
ихнографје
аудијенција
престолонаследниковница
биархије
охропире
абунданције
охлократије
Ахилова пета
хибернизације
ехографија
габионаде
хибридизација
политичари
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Declination in the Serbian language online
Online users

9
 3
 2
 2
 1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Discography of Lady Maisery ?