Уире
афанија
осе
оранже
авлије
Еде
члан
џомбе
икарија
кнуте
банкнота
авалиста
авалира
мачка
зебре
авиони
џомбе
радост
аудиција
губа
море
аварије
ђинђува
ракун
џиџа
афакија
унције
зигозе
зима
идеација
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Declination in the Serbian language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Holmium atomic radius?