епанадиплозе
пнеуматична машине
хрезмологије
псалигрaфије
ехомимије
озонизације
амбуланте
ихнографје
овариотерапија
хрезмологије
гнатонеуралгије
аеромеханике
ојкофобије
ауторитет
ацербације
коагуланциа
азофагоцеле
каравиљ
ђакониса
мнемонеутике
рубефакције
администратори
агамогоније
Нобелова награда
ехинофталмија
квадернарија
туберкуле
каамболажа
зоидиофилија
цеце-мухе
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Declination in the Serbian language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
какая погода в Дойная ?