хрематопеја
чоколаде
мидиенткиња
авантаже
ажијотажа
соазмација
зихерице
хибернације
ађутантуре
реакције
аутархије
хвилификација
оваралгије
флагелате
Западнe Африкe
аметодисте
схематографија
ек-катартике
хрематономија
агатодемони
глациологија
осцилације
глациологија
еисантема
транспарентност
аболиционизми
аудиометрије
рабдологија
шконтрације
одалиске
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Declination in the Serbian language online

Online users

0
           

       
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
How do you write diplomatic in Polish?