ђемије
сфендона
амбари
ведуте
спада
алогија
џивџани
бламаже
ејекција
књига
фуге
аудиција
јантари
акирија
Тијана
стаза
еубулија
Буде
озена
релација
аметрија
Авакум
адонај
пролет
ура
срме
Богосав
шпаргла
табела
срдела
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Declination in the Serbian language online

Online users

0
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
convert decimal to binary 10