векна
рогови
кна
диархија
лији
абонент
еналага
кише
аутопут
ад акта
шницле
биарде
атеизам
јацеа
ми
акација
афакија
кошарка
шефије
шваргла
епакме
осе
ведута
штампе
виа
Геа
чека
ијатрија
ацедије
бећари
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Declination in the Serbian language online

Online users

1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Deklinacja wyrazu niebezsumienności ?