вага
акроним
агапе
џуме
уџера
хлијазма
аваније
аутопут
антоним
ђинђуве
Краљевa
кавези
ђинђува
Тадија
феблаже
себореа
деца
диархија
ли
џомбе
амузије
амузије
чакра
срча
шихта
тифлоза
ешарпа
себорее
мачке
устија
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Deklinacija na srpskom jeziku online
Online users

5
 2
 1
 1
 1
           

       
Isprobajte nešto novo!
Jezik:

Napomena! Program u izradi!
Neke riječi mogu biti ispravno inflected!
What is population of Puerto Rico?