вибрација
узурпација
хлоремија
абиритација
журналистика
ипсилоиде
мицетозоа
диаделфије
јектенија
Ахилова пета
хедеонија
ихнографја
диакустика
абитуријент
осцилације
утензилија
авилисмани
омброметрије
марастас
изегорија
епаферезе
акаирологије
caбejизам
псалидома
абајлије
фебрифугијум
аблузије
окалесценције
абоненти
јектеније
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Deklinacija na srpskom jeziku online

Online users

1
 1
           

       
Isprobajte nešto novo!
Jezik:

Napomena! Program u izradi!
Neke riječi mogu biti ispravno inflected!
Przetłumacz z chińskiego na polski 超越