политичари
ијатрофизика
ихнографје
бацилофобије
асценденције
авангарде
акризије
Властимир
ин апсенције
театроманије
езофагорагије
политичар
охлократије
Ажанс Ава
ађутантуре
ек-кризиологије
енартрозе
кефалагра
теагогија
интенционизам
хрематологије
аномалон
Ажанс Ава
апстрактни
прагматика
ундулација
абнормитети
ек-катарза
омброметрија
утензилије
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Declination in the Serbian language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Who is singing the song Mentiras? ?