атаксија
стаза
унде
акације
бодега
отагре
успалци
исагоге
џиџа
сфендона
унде
Варшава
животи
апанаже
шнала
оса
петао
Сваде
подагре
чланови
кише
акратија
Боре
спаде
чеке
капо
илата
ведета
абулије
јектика
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Склонение на сербском языке онлайн
Online users

3
 2
 1
           

         
Новые функции
Язык:

Внимание! Программа строится!
Некоторые слова могут быть склоняется правильно!
Wymień rzymskich biografów ?