Уире
акризија
устија
узуре
нудла
орација
успалац
даба
умајије
бабица
космос
ад арма
агамије
ефемере
азбука
аутомат
штафета
фибриле
ерата
тога
барака
векне
кшатрија
меце
кавез
коњи
Вулгата
Берлин
Берлин
икарија
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Skloňovanie podstatných mien v srbčine

Online users

0
           

         
Vyskúšajte niečo nové!
Jazyk:

Upozornenie! Program vo výstavbe!
Niektoré slová môžu byť správne ohýbané!
W jakim państwie leżą Leśniowice?