отагре
зигоза
ђеисија
унда
шминка
мадеире
бое
радости
ожива
абандон
осатуре
раба
јектике
прагме
акација
хедизме
театике
Ундина
гоелете
азелија
космос
евро
тметике
веданта
абитије
џада
срдела
смалте
јахте
чека
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Skloňovanie podstatných mien v srbčineUpozornenie! Program vo výstavbe!
Niektoré slová môžu byť správne ohýbané!
Ile ma lat Sylwester Stallone