авантура
атеизми
Сибила
цифра
опере
дабе
синоним
fudbal
шихта
апанаже
албум
Ђаковица
зима
увеа
уџера
жетве
авизои
фугаса
инјурија
ведуте
азелија
срдела
елација
реакција
нације
ерате
офензија
мадера
имам
срма
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Deklinacija v srbskem jeziku na spletu

Online users

0
           

         
Poskusite nekaj novega!
Jezik:

Pozor! Program v izdelavi!
Nekatere besede se lahko pravilno poga!
Jakie znasz góry Australii Południowej?