абердаци
дисимилација
Бози
акосмије
еуаналепса
плаценталије
отава риме
вулгаризација
пецо ди бравуре
стабилизација
есенције
гигантомахија
флагелата
клалсична старине
ек-катартика
ешафодажа
дсетатизација
Стрешељи
евалуација
исхиалгије
ходегетике
свастике
аерације
учтуглија
сценографија
коагуланциа
геистике
трабакула
инкубација
енантиопатија
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Deklinacija v srbskem jeziku na spletu

Online users

1
 1
           

         
Poskusite nekaj novega!
Jezik:

Pozor! Program v izdelavi!
Nekatere besede se lahko pravilno poga!
Wymień Cechy podzielności przez 3?