ешапада
Комуне
псалете
ешапада
зебре
чајка
гваране
афагија
амбари
оталгија
шлајфне
шнале
нубекула
мрзомора
унције
театике
животи
акефал
шпада
албуми
виконти
стазе
азимони
бубањи
тибија
адониди
земља
пролет
фибре
Немања
http://Aztekium.pl/deklinacija

SR

Deklinacija v srbskem jeziku na spletu

Online users

0
           

         
Poskusite nekaj novega!
Jezik:

Pozor! Program v izdelavi!
Nekatere besede se lahko pravilno poga!
дискография Passenger (музыкант) ?