Odmiana wyrazów w języku dolnołóżyckim


DSB


Inne wyrazy:
Dolnołużycki: towzynta
Dolnołużycki: boka
Dolnołużycki: słowniki
Dolnołużycki: maś
Dolnołużycki: krowa
Dolnołużycki: graśi
Dolnołużycki: chata
Dolnołużycki: źěda
Dolnołużycki: krowje
Dolnołużycki: kšac
...................