Odmiana w dolnołużyckim wyrazu telewizija

Dolnołużycki: telewizija

Nominatiw: chto? co? telewizija
Genitiw: kogo? cogo? telewizije
Datiw: komu? comu? telewiziji
Akuzatiw: kogo? co? telewiziju
Instrumental: z kim? z cym? telewiziju
Lokatiw: wó kim? wó com? telewiziji
Kopiuj link:
Inne wyrazy:
Dolnołużycki: wjacory
Dolnołużycki: zegery
Dolnołużycki: boka
Dolnołużycki: kšac
Dolnołużycki: chaty
Dolnołużycki: zeger
Dolnołużycki: kłobyk
Dolnołużycki: pónjeźeli
Dolnołużycki: pśikłada
Dolnołużycki: tankownje
...................