Deklinacija imenica online


HR


Ostale riječi:
Deklinacija sorosilikat
Deklinacija rožencveti
Deklinacija aritmetika
Deklinacija plovučci
Deklinacija pigeonit
Deklinacija bajuneta
Deklinacija veleposlanstva
Deklinacija pozivnica
Deklinacija kružnice
Deklinacija radijusi
...................

SKLONIDBA_IMENICA_MUŠKOGA_RODA deklinacija_riječi_kćer Živo deklinacija_osobnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku Jednina deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jyzku deklinacija_brojeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacije_u_hrvatskom deklinacija_riječi Slonidba_imenica_muškoga_roda_što_znače_nešto_neživo_i_onih_što_znače_nešto_živo deklinacija_riječi_mati SKLONIDBA_(DEKLINACIJA) Sklonidba_imenica_selo,_polje,_kumče_i_pleme deklinacija_pridjeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_posvojnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku Sklonidba_imenica_kć?_i_m?ti deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jeziku_vježba Množina deklinacija_hrvatskom deklinacija_riječi_kći