Deklinacija imenica online


HR


Ostale riječi:
Deklinacija iterbiji
Deklinacija onomatopeja
Deklinacija zamjenice
Deklinacija propolis
Deklinacija lorenciji
Deklinacija pretpostavke
Deklinacija dolazak
Deklinacija kontemplacije
Deklinacija predispozicije
Deklinacija miošćaci
...................

deklinacija_osobnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_brojeva_u_hrvatskom_jeziku SKLONDIDBA_IMENICA_SREDNJEGA_RODA Množina deklinacija_padeža_u_hrvatskom_jeziku SKLONIDBA_IMENICA_MUŠKOGA_RODA deklinacija_riječi_tvrtka deklinacija_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacije_u_hrvatskom deklinacija_prezimena_u_hrvatskom_jeziku Jednina deklinacija_riječi_radio SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA Sklonidba_imenica_kć?_i_m?ti deklinacija_pridjeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_video deklinacija_riječi_kći deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jyzku deklinacija_riječi_kćer Živo