Deklinacija riječi mram-ovi

Deklinacija mram-ovi

Nominativ: tko? što? mram-ovi
Genitiv: koga? čega? MRAM-ovâ
Dativ: komu? čemu? MRAM-ovima
Akuzativ: koga? što? MRAM-ove
Vokativ: o! oj! MRAM-ovi
Lokativ: o kom? o čem? о MRAM-ovima
Instrumental: s kim? s čim? s MRAM-ovima
Kopirajte link: Pitajte bota
Ostale riječi:
Deklinacija slaganje
Deklinacija diopsidi
Deklinacija istopisnice
Deklinacija škakavci
Deklinacija platforme
Deklinacija škakavac
Deklinacija koordinacije
Deklinacija galebi
Deklinacija zaštita
Deklinacija pripovijetka
...................

deklinacija_osobnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku Sklonidba_imenica_kć?_i_m?ti Živo Neživo deklinacija_riječi_kćer deklinacija_riječi_zajutrak Opća_sklonidba_imenica_ženskoga_roda deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jyzku deklinacija_riječi deklinacija_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_brojeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_radio Sklonidba_imenica_selo,_polje,_kumče_i_pleme deklinacija_padeža_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_dijete deklinacija_prezimena_u_hrvatskom_jeziku SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA deklinacija_posvojnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_video