Deklinacija riječi bahreinski arapski jezik

Deklinacija bahreinski arapski jezik

Nominativ: tko? što? bahreinski
Genitiv: koga? čega? bahreinskog
arapskog
jezika
Dativ: komu? čemu? bahreinskom
arapskom
jeziku
Akuzativ: koga? što? bahreinski
arapski
jezik
Vokativ: o! oj! bahreinski
arapski
jeziče
Lokativ: o kom? o čem? о bahreinskom
arapskom
jeziku
Instrumental: s kim? s čim? s bahreinskim
arapskim
jezikom
Kopirajte link: Pitajte bota
Ostale riječi:
Deklinacija vid
Deklinacija ujne
Deklinacija holotip
Deklinacija vrat
Deklinacija breskva
Deklinacija bar
Deklinacija ladica
Deklinacija zaljev
Deklinacija pluća
Deklinacija but
...................

deklinacija_pridjeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_video deklinacija_imena_u_hrvatskom_jeziku SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA deklinacija_prezimena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_hrvatskom deklinacija_stranih_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_radio Slonidba_imenica_muškoga_roda_što_znače_nešto_neživo_i_onih_što_znače_nešto_živo deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jyzku deklinacija_riječi_jaje Neživo deklinacija_riječi_zajutrak Jednina SKLONDIDBA_IMENICA_SREDNJEGA_RODA deklinacija_u_hrvatskom_jeziku SKLONIDBA_(DEKLINACIJA) SKLONIDBA_IMENICA_MUŠKOGA_RODA deklinacije_u_hrvatskom