Deklinacija riječi besku��nik

Deklinacija besku��nik

Nominativ: tko? što? besku��nik
Genitiv: koga? čega? besku��nika
Dativ: komu? čemu? besku��niku
Akuzativ: koga? što? besku��nika
Vokativ: o! oj! besku��niče
Lokativ: o kom? o čem? о besku��niku
Instrumental: s kim? s čim? s besku��nikom
Kopirajte link: Pitajte bota
Ostale riječi:
Deklinacija gušterače
Deklinacija infektologija
Deklinacija karantene
Deklinacija vukovci
Deklinacija rožocvet
Deklinacija untriuniji
Deklinacija adigejski jezik
Deklinacija brzoglasi
Deklinacija nepodopština
Deklinacija samariji
...................

SKLONIDBA_IMENICA_MUŠKOGA_RODA deklinacija_riječi_jaje deklinacija_stranih_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_hrvatskom deklinacija_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_tvrtka deklinacija_riječi_zajutrak Živo deklinacija_riječi_dijete deklinacija_riječi_radio deklinacija_riječi_kći Neživo Opća_sklonidba_imenica_ženskoga_roda Množina Slonidba_imenica_muškoga_roda_što_znače_nešto_neživo_i_onih_što_znače_nešto_živo deklinacija_padeža_u_hrvatskom_jeziku Sklonidba_imenica_selo,_polje,_kumče_i_pleme deklinacija_osobnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku