Deklinacija riječi domovine

Deklinacija domovine

Nominativ: tko? što? domovine
Genitiv: koga? čega? domovina
Dativ: komu? čemu? domovinama
Akuzativ: koga? što? domovine
Vokativ: o! oj! domovine
Lokativ: o kom? o čem? о domovinama
Instrumental: s kim? s čim? s domovinama
Kopirajte link: Pitajte bota
Ostale riječi:
Deklinacija Mali
Deklinacija slika
Deklinacija komadi
Deklinacija olovka
Deklinacija dionice
Deklinacija pisanja
Deklinacija solik
Deklinacija groblja
Deklinacija Lotiška
Deklinacija vijesti
...................

Živo deklinacija_brojeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacije_u_hrvatskom deklinacija_riječi_kći deklinacija_stranih_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi deklinacija_riječi_kćer deklinacija_riječi_tvrtka deklinacija_pridjeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_mati deklinacija_riječi_jaje SKLONDIDBA_IMENICA_SREDNJEGA_RODA Množina SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA SKLONIDBA_(DEKLINACIJA) deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jyzku Neživo Sklonidba_imenica_selo,_polje,_kumče_i_pleme deklinacija_riječi_zajutrak