Deklinacija riječi lorenciji

Deklinacija lorenciji

Nominativ: tko? što? lorenciji
Genitiv: koga? čega? lorencijâ
Dativ: komu? čemu? lorencijima
Akuzativ: koga? što? lorencije
Vokativ: o! oj! lorenciji
Lokativ: o kom? o čem? о lorencijima
Instrumental: s kim? s čim? s lorencijima
Kopirajte link: Pitajte bota
Ostale riječi:
Deklinacija dubnij
Deklinacija bocun
Deklinacija zarezi
Deklinacija sušci
Deklinacija skela
Deklinacija Mali
Deklinacija apoteza
Deklinacija legenda
Deklinacija komad
Deklinacija izrazi
...................

deklinacija_riječi_kći deklinacija_riječi_mati deklinacija_osobnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku SKLONDIDBA_IMENICA_SREDNJEGA_RODA deklinacija_riječi_dijete deklinacija_riječi_jaje deklinacija_prezimena_u_hrvatskom_jeziku Neživo Slonidba_imenica_muškoga_roda_što_znače_nešto_neživo_i_onih_što_znače_nešto_živo deklinacija_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_radio Opća_sklonidba_imenica_ženskoga_roda Jednina Sklonidba_imenica_selo,_polje,_kumče_i_pleme deklinacije_u_hrvatskom Sklonidba_imenica_kć?_i_m?ti deklinacija_riječi_zajutrak deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jyzku deklinacija_riječi_video