Deklinacija riječi parametamorfit

Deklinacija parametamorfit

Nominativ: tko? što? parametamorfit
Genitiv: koga? čega? parametamorfita
Dativ: komu? čemu? parametamorfitu
Akuzativ: koga? što? parametamorfita
Vokativ: o! oj! parametamorfite
Lokativ: o kom? o čem? о parametamorfitu
Instrumental: s kim? s čim? s parametamorfitom
Kopirajte link: Pitajte bota
Ostale riječi:
Deklinacija mužjaci
Deklinacija jarac
Deklinacija podloge
Deklinacija epiteti
Deklinacija ožica
Deklinacija Čad
Deklinacija paun
Deklinacija listovi
Deklinacija Neptun
Deklinacija vratila
...................

Neživo deklinacija_riječi_tvrtka SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA deklinacija_riječi_mati Sklonidba_imenica_selo,_polje,_kumče_i_pleme SKLONIDBA_IMENICA_MUŠKOGA_RODA Živo deklinacija_prezimena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_radio deklinacija_riječi_kćer deklinacija_riječi_dijete deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jyzku Množina deklinacija_brojeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_posvojnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku Sklonidba_imenica_kć?_i_m?ti deklinacija_imena_u_hrvatskom_jeziku SKLONDIDBA_IMENICA_SREDNJEGA_RODA deklinacija_riječi