Deklinacija riječi tad��i��ki jezik

Deklinacija tad��i��ki jezik

Nominativ: tko? što? tad��i��ki jezik
Genitiv: koga? čega? tad��i��kog(a) jezika
Dativ: komu? čemu? tad��i��komu jeziku
Akuzativ: koga? što? tad��i��kog jezik
Vokativ: o! oj! tad��i��ki jezik
Lokativ: o kom? o čem? о tad��i��kome jeziku
Instrumental: s kim? s čim? s tad��i��kim jezikom
Kopirajte link: Pitajte bota
Ostale riječi:
Deklinacija razboj
Deklinacija euliti
Deklinacija arhaik
Deklinacija sove
Deklinacija ksenon
Deklinacija saća
Deklinacija ugljik
Deklinacija kafići
Deklinacija jela
Deklinacija sudbine
...................

deklinacija_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_u_hrvatskom_jeziku Sklonidba_imenica_kć?_i_m?ti Sklonidba_imenica_selo,_polje,_kumče_i_pleme deklinacija_riječi_dijete deklinacija_riječi_jaje Množina deklinacija_riječi_radio deklinacija_padeža_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_tvrtka deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jyzku Živo deklinacija_pridjeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_kćer deklinacija_riječi_video Opća_sklonidba_imenica_ženskoga_roda Neživo SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA SKLONDIDBA_IMENICA_SREDNJEGA_RODA