Jednina


HR


Ostale riječi:
Deklinacija papir
Deklinacija tečenja
Deklinacija prozor
Deklinacija urote
Deklinacija deltoid
Deklinacija princip
Deklinacija Venera
Deklinacija bake
Deklinacija Turska
Deklinacija šarka
...................

deklinacija_riječi_jaje deklinacija_riječi_video deklinacija_imena_u_hrvatskom_jeziku Množina deklinacija_stranih_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_tvrtka Neživo deklinacija_pridjeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_kći deklinacija_osobnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku SKLONDIDBA_IMENICA_SREDNJEGA_RODA Sklonidba_imenica_kć?_i_m?ti deklinacija_prezimena_u_hrvatskom_jeziku Sklonidba_imenica_selo,_polje,_kumče_i_pleme Slonidba_imenica_muškoga_roda_što_znače_nešto_neživo_i_onih_što_znače_nešto_živo deklinacija_hrvatskom deklinacije_u_hrvatskom deklinacija_posvojnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku SKLONIDBA_(DEKLINACIJA)