Ne��ivo


HR


Ostale riječi:
Deklinacija seaborgiji
Deklinacija količina
Deklinacija Kirgizija
Deklinacija labudovi
Deklinacija unpentpentij
Deklinacija troškovi
Deklinacija društva
Deklinacija brzoglas
Deklinacija jedinica
Deklinacija vrhovi, vrsi
...................

deklinacija_pridjeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_tvrtka Živo deklinacija_riječi_video deklinacija_stranih_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_padeža_u_hrvatskom_jeziku SKLONIDBA_IMENICA_MUŠKOGA_RODA deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jyzku deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jeziku_vježba deklinacija_riječi Jednina Množina deklinacija_riječi_dijete deklinacija_hrvatskom deklinacija_riječi_zajutrak SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA deklinacija_riječi_kćer deklinacija_prezimena_u_hrvatskom_jeziku Opća_sklonidba_imenica_ženskoga_roda