SKLONIDBA (DEKLINACIJA)


HR


Ostale riječi:
Deklinacija opekline
Deklinacija prosudbe
Deklinacija predmeti
Deklinacija preskoci preko konja
Deklinacija četverokuti
Deklinacija farmakologije
Deklinacija telegrafi
Deklinacija odvjetnici
Deklinacija Letonija
Deklinacija untriniliji
...................

deklinacija_riječi_kći SKLONIDBA_IMENICA_MUŠKOGA_RODA deklinacija_riječi_tvrtka deklinacije_u_hrvatskom SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA deklinacija_riječi_jaje Sklonidba_imenica_kć?_i_m?ti deklinacija_posvojnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_stranih_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_hrvatskom deklinacija_riječi_dijete deklinacija_riječi_kćer SKLONIDBA_(DEKLINACIJA) Sklonidba_imenica_selo,_polje,_kumče_i_pleme deklinacija_imena_u_hrvatskom_jeziku Jednina deklinacija_padeža_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_osobnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku