deklinacija pade��a u hrvatskom jeziku


HR


Ostale riječi:
Deklinacija veljaci
Deklinacija julij
Deklinacija lave
Deklinacija društvo
Deklinacija puti
Deklinacija olivini
Deklinacija deltoid
Deklinacija ciljevi
Deklinacija cikavac
Deklinacija arhaik
...................

deklinacija_brojeva_u_hrvatskom_jeziku SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA deklinacija_riječi_mati deklinacija_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_radio deklinacija_riječi_kći deklinacija_riječi deklinacija_prezimena_u_hrvatskom_jeziku Sklonidba_imenica_kć?_i_m?ti Množina deklinacija_riječi_jaje deklinacija_u_hrvatskom_jeziku SKLONIDBA_IMENICA_MUŠKOGA_RODA deklinacija_riječi_kćer deklinacije_u_hrvatskom Opća_sklonidba_imenica_ženskoga_roda deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jyzku Neživo deklinacija_riječi_zajutrak