deklinacija rije��i jaje


HR


Ostale riječi:
Deklinacija tistva
Deklinacija mistva
Deklinacija vukovac
Deklinacija opal
Deklinacija forma
Deklinacija zrna
Deklinacija natrij
Deklinacija navade
Deklinacija razred
Deklinacija kovina
...................

deklinacija_hrvatskom Živo SKLONDIDBA_IMENICA_SREDNJEGA_RODA deklinacija_stranih_imena_u_hrvatskom_jeziku Množina Jednina deklinacija_riječi_radio deklinacija_pridjeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacije_u_hrvatskom deklinacija_imena_u_hrvatskom_jeziku SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA deklinacija_padeža_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jyzku deklinacija_riječi_dijete deklinacija_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_video deklinacija_riječi_zajutrak deklinacija_riječi_kći Opća_sklonidba_imenica_ženskoga_roda