deklinacija rije��i radio


HR


Ostale riječi:
Deklinacija kutlača
Deklinacija mušmula
Deklinacija škole
Deklinacija samarij
Deklinacija imutci
Deklinacija cikavac
Deklinacija rajčice
Deklinacija marovi
Deklinacija dobrota
Deklinacija Oslo
...................

deklinacija_riječi_dijete deklinacija_riječi_radio Živo deklinacije_u_hrvatskom SKLONDIDBA_IMENICA_SREDNJEGA_RODA deklinacija_riječi_video deklinacija_imena_u_hrvatskom_jeziku SKLONIDBA_IMENICA_MUŠKOGA_RODA SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA Množina Opća_sklonidba_imenica_ženskoga_roda deklinacija_riječi_jaje deklinacija_stranih_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_mati deklinacija_posvojnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku SKLONIDBA_(DEKLINACIJA) deklinacija_riječi_kćer deklinacija_brojeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_osobnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_prezimena_u_hrvatskom_jeziku