Odmiana wyrazów w języku górnołużyckim


HSB


Inne wyrazy:
Górnołużycki: dźiwjej
Górnołużycki: dźěłonjeměwči
Górnołużycki: dźěłanišća
Górnołużycki: dźělowne
Górnołużycki: litwjanska
Górnołużycki: Katleń
Górnołużycki: italski
Górnołużycki: dźěladła
Górnołużycki: dźibakosć
Górnołużycki: dźewjećdźesatna
...................