Odmiana wyrazów w języku górnołużyckim


HSB

Inne wyrazy:
Górnołużycki: Lydiji
Górnołużycki: chětrowakojo
Górnołużycki: dźeržomne
Górnołużycki: južnowuchodnej
Górnołużycki: dźěrownički
Górnołużycki: grichiskej
Górnołużycki: Afghaničan
Górnołużycki: dźiwiznicy
Górnołużycki: dźěži
Górnołużycki: wuchodny
...................