Odmiana wyrazów w języku górnołużyckim


HSB


Inne wyrazy:
Górnołużycki: dźiwiznjace
Górnołużycki: dźesać
Górnołużycki: dźělenka
Górnołużycki: dźeržadłowej
Górnołużycki: dźewjećer
Górnołużycki: wuherska
Górnołużycki: Dźěwinaj
Górnołużycki: dźewjećoraka
Górnołużycki: fijałki
Górnołużycki: dźesatkny
...................