Odmiana w górnołużyckim słowa d����winaj


HSB


Inne wyrazy:
Górnołużycki: dźećelna
Górnołużycki: po Marušomaj
Górnołużycki: dźećerjowa
Górnołużycki: dźećelowa
Górnołużycki: dźiwoke
Górnołużycki: dźiwadłownej
Górnołużycki: litwjanski
Górnołużycki: dźeržnosće
Górnołużycki: dźiwiznje
Górnołużycki: dźěćerje
...................