Odmiana w górnołużyckim słowa d����lenka


HSB


Inne wyrazy:
Górnołużycki: dźěćowske
Górnołużycki: dźesaćdnjowski
Górnołużycki: njedosytliwy
Górnołużycki: dźědźične
Górnołużycki: dźesaćeraki
Górnołużycki: finšćina
Górnołużycki: dźěsćownja
Górnołużycki: dźěćižerny
Górnołużycki: dźenikarstwje
Górnołużycki: danšćinje
...................