Odmiana w górnołużyckim słowa d��esa��


HSB


Inne wyrazy:
Górnołużycki: Franciska
Górnołużycki: dźiwočinjace
Górnołużycki: dźěłonjeměwča
Górnołużycki: dźěl
Górnołużycki: dźesatcynej
Górnołużycki: njeswojej
Górnołużycki: dźewjećer
Górnołużycki: dźakliwosće
Górnołużycki: dźesaćdnjowskej
Górnołużycki: dźěładle
...................