Odmiana w górnołużyckim słowa d��iwiznjace


HSB


Inne wyrazy:
Górnołużycki: dźesaćlětnej
Górnołużycki: Katlenji
Górnołużycki: Symanjo
Górnołużycki: běłoruskej
Górnołużycki: Klawdiji
Górnołużycki: špatny
Górnołużycki: grjekšćinje
Górnołużycki: dźěćerskej
Górnołużycki: dźěža
Górnołużycki: dźěłošćowske
...................