Odmiana w górnołużyckim słowa wuherska

Górnołużycki: wuherska

Nominatiw: štó? što? wuherska
Genitiw: koho? čeho? wuherskeje
Datiw: komu? čemu? wuherskej
Akuzatiw: koho? na koho? / što? na čo? wuhersku
Instrumental: z kim? z čim? wuherskej
Lokatiw: wo kim? wo čim? wuherskej
Wokatiw:
Kopiuj link:
Inne wyrazy:
Górnołużycki: žołty
Górnołużycki: dźewjećrazny
Górnołużycki: dźěłonjeměwcaj
Górnołużycki: Helena
Górnołużycki: dźiwička
Górnołużycki: dźěsćowninski
Górnołużycki: krótka
Górnołużycki: dźewjećróžkaty
Górnołużycki: bosniska
Górnołużycki: juhowuchodna
...................