menyasszony ragozása

menyasszony ragozás

egyes számtöbbes szám
nominativus alanyeset menyasszony
accusativus tárgyeset menyasszonyt
dativus részes eset menyasszonynak
instrumentalis-comitativus -val/-vel menyasszonnyal
causalis-finalis -ért menyasszonyért
translativus-factivus -vá/-vé menyasszonnyá
terminativus -ig menyasszonyig
essivus-formalis -ként menyasszonyként
essivus-modalis -ul/-ül -
inessivus -ban/-ben menyasszonyban
superessivus -on/-en/-ön menyasszonyon
adessivus -nál/-nél menyasszonynál
illativus -ba/-be menyasszonyba
sublativus -ra/-re menyasszonyra
allativus -hoz/-hez/-höz menyasszonyhoz
elativus -ból/-ből menyasszonyból
delativus -ról/-ről menyasszonyról
ablativus -tól/-től menyasszonytól
Másolási link
Egyéb szavak:
silányságok ragozás
távlat ragozás
pakolás ragozás
farm ragozás
bolgárok ragozás
kolorádóbogár ragozás
mellényke ragozás
szó ragozás
vontatás ragozás
hátralék ragozás
Lásd még
Egyes szám, többes szám menyasszony
...................

birtokos_ragozás_magyar ragozás_magyar_nyelvben magyar_főnevek_ragozása egyes_szám_többes_szám magyar_főnév_ragozása magyar_nyelvtan_igék_ragozása idegen_szavak_magyar_ragozása magyar_ige_ragozása magyar_létige_ragozása ragozás_magyar magyar_szavak_ragozása mag_ragozás latin_szavak_magyar_ragozása magyar_igék_ragozása magyar_ragozás_táblázat angol_szavak_magyar_ragozása tárgyas_ragozás_magyar mögen_ragozás angol_magyar_ragozás német_magyar_ragozás