sievie��u dzimtes lietv��rdu loc����ana


LV


Citi vārdi:
Deklinācija īsi
Deklinācija sūnus
Deklinācija ragi
Deklinācija jūliji
Deklinācija upenes
Deklinācija skola
Deklinācija īsais
Deklinācija augs
Deklinācija avīzes
Deklinācija ķēves
...................

3.deklinācijas_lietvārdu_locīšana locījumu_jautājumi lietvārdu_locīšana locījumu_tabula lietvārdu_locīšana_vācu_valodā deklinācijas_lietvārdi lietvārdu_locīšana_datīvā Lietvārda_locīšana deklinācijas_latviešu_valodā_tabula deklinācija locījumu_nosaukumi deklinācijas_latviešu_valodā lietvārda_deklinācijas_noteikšana_un_to_locīšana lietvārdu_locīšana_latviešu_valodā lietvārda_deklinācijas deklinācijas_noteikšana deklinācijas_krievu_valodā sieviešu_dzimtes_lietvārdu_locīšana locīšana_un_deklinācijas pārveidojot_lietvārdu