Odmiana wyrazów online


SK

Iné slová:
Skloňovanie dospelí
Skloňovanie kurdčiny
Skloňovanie bulharčiny
Skloňovanie dobrý
Skloňovanie fínčina
Skloňovanie histológie
Skloňovanie gréčtina
Skloňovanie ekvivalent
Skloňovanie kosti
Skloňovanie frízština
................
skloňovanie_slovenčina 5._L:Lokál_(o_kom?_o_čom?) Podstatné_mená_mužského_rodu skloňovanie_podstatných_mien_v_slovenčine skloňovanie_dub skloňovanie_podstatných_mien_v_slovenčine_s_korpusovými_príkladmi 3._D:Datív_(komu?_čomu?) 2._G:Genitív_(z_koho?_z_čoho?) 6._I:Inštrumentál_(s_kým?_čím?) skloňovanie_podstatných_mien_slovenčina Jazyková_poradňa_o_slove_dub Automatické_skloňovanie_slov 4._A:Akuzatív_(vidím_koho?_čo?) Skloňovanie_v_slovenčine 1._N:Nominatív_(kto?_čo?) Skloňovanie_podstatného_mena skloňovanie_prídavných_mien_v_slovenčine skloňovanie_slov Rôzne_slov_od_prípadov