Skloňovanie slova barm��iny

Skloňovanie barm��iny

Nominatív: kto? čo? barm��iny
Genitív: z (od) koho? z (od) čoho? barm��in
Datív: komu? čomu? barm��inám
Akuzatív: koho? čo? (vidím) barm��iny
Lokál: o kom? o čom? o barm��inách
Inštrumentál: s kým? s čím? s barm��inami
Skopírujte odkaz: Opýtajte sa bota
Iné slová:
Skloňovanie voda
Skloňovanie veľkí
Skloňovanie ukrajinčiny
Skloňovanie turkménčiny
Skloňovanie miesta
Skloňovanie srbčina
Skloňovanie programovania
Skloňovanie príklad
Skloňovanie vody
Skloňovanie sloveso
Pozri tiež
................

3._D:Datív_(komu?_čomu?) skloňovanie_dub 6._I:Inštrumentál_(s_kým?_čím?) Skloňovanie_podstatného_mena skloňovanie_podstatných_mien_v_slovenčine_s_korpusovými_príkladmi skloňovanie_podstatných_mien_slovenčina 2._G:Genitív_(z_koho?_z_čoho?) skloňovanie_slovenčina Skloňovanie_v_slovenčine 1._N:Nominatív_(kto?_čo?) skloňovanie_podstatných_mien_v_slovenčine skloňovanie_prídavných_mien_v_slovenčine skloňovanie_slov Podstatné_mená_mužského_rodu 4._A:Akuzatív_(vidím_koho?_čo?) Rôzne_slov_od_prípadov Jazyková_poradňa_o_slove_dub Automatické_skloňovanie_slov 5._L:Lokál_(o_kom?_o_čom?)