Skloňovanie slova kulty

Skloňovanie kulty

Nominatív: kto? čo? kulty
Genitív: z (od) koho? z (od) čoho? kultov
Datív: komu? čomu? kultom
Akuzatív: koho? čo? (vidím) kulty
Lokál: o kom? o čom? o kultoch
Inštrumentál: s kým? s čím? s kultmi
Skopírujte odkaz: Opýtajte sa bota
Iné slová:
Skloňovanie barmčiny
Skloňovanie hus
Skloňovanie abecedy
Skloňovanie hrdinovia
Skloňovanie deň
Skloňovanie abiturient
Skloňovanie implózia
Skloňovanie gruzínčina
Skloňovanie aditívny
Skloňovanie afanatické
Pozri tiež
Preklad kulty
Jednotné a množné číslo kulty
................

skloňovanie_prídavných_mien_v_slovenčine 2._G:Genitív_(z_koho?_z_čoho?) Podstatné_mená_mužského_rodu Skloňovanie_v_slovenčine skloňovanie_podstatných_mien_v_slovenčine_s_korpusovými_príkladmi Skloňovanie_podstatného_mena skloňovanie_slov 3._D:Datív_(komu?_čomu?) Automatické_skloňovanie_slov skloňovanie_slovenčina 1._N:Nominatív_(kto?_čo?) skloňovanie_podstatných_mien_v_slovenčine 5._L:Lokál_(o_kom?_o_čom?) skloňovanie_dub Jazyková_poradňa_o_slove_dub 4._A:Akuzatív_(vidím_koho?_čo?) skloňovanie_podstatných_mien_slovenčina 6._I:Inštrumentál_(s_kým?_čím?) Rôzne_slov_od_prípadov