Skloňovanie slova stôl

Skloňovanie stôl

Nominatív: kto? čo? stôl
Genitív: z (od) koho? z (od) čoho? stôla
Datív: komu? čomu? stôlu
Akuzatív: koho? čo? (vidím) stôl
Lokál: o kom? o čom? o stôli
Inštrumentál: s kým? s čím? s stôlom
Skopírujte odkaz: Opýtajte sa bota
Iné slová:
Skloňovanie nemčina
Skloňovanie somálčiny
Skloňovanie singulár
Skloňovanie protipápeži
Skloňovanie žezlo
Skloňovanie október
Skloňovanie málo
Skloňovanie pes
Skloňovanie zastaralé
Skloňovanie nepálčina
Pozri tiež
Preklad stôl
Jednotné a množné číslo stôl
Definícia stôl
Synonymá stôl
................

Skloňovanie_podstatného_mena Skloňovanie_v_slovenčine skloňovanie_slovenčina Podstatné_mená_mužského_rodu 4._A:Akuzatív_(vidím_koho?_čo?) skloňovanie_podstatných_mien_slovenčina 1._N:Nominatív_(kto?_čo?) skloňovanie_podstatných_mien_v_slovenčine_s_korpusovými_príkladmi 3._D:Datív_(komu?_čomu?) skloňovanie_slov skloňovanie_podstatných_mien_v_slovenčine skloňovanie_dub Automatické_skloňovanie_slov 2._G:Genitív_(z_koho?_z_čoho?) 5._L:Lokál_(o_kom?_o_čom?) skloňovanie_prídavných_mien_v_slovenčine Rôzne_slov_od_prípadov 6._I:Inštrumentál_(s_kým?_čím?) Jazyková_poradňa_o_slove_dub