Skloňovanie slova ve��k��

Skloňovanie ve��k��

Nominatív: kto? čo? ve��k��
Genitív: z (od) koho? z (od) čoho?
Datív: komu? čomu?
Akuzatív: koho? čo? (vidím)
Lokál: o kom? o čom? o
Inštrumentál: s kým? s čím? s
Skopírujte odkaz: Opýtajte sa bota
Iné slová:
Skloňovanie chlapi
Skloňovanie arabčiny
Skloňovanie kreslá
Skloňovanie akuzatívy
Skloňovanie dlane
Skloňovanie degeši
Skloňovanie hebrejčina
Skloňovanie angličtiny
Skloňovanie abiturient
Skloňovanie február
Pozri tiež
................

4._A:Akuzatív_(vidím_koho?_čo?) skloňovanie_podstatných_mien_slovenčina 3._D:Datív_(komu?_čomu?) skloňovanie_slov 5._L:Lokál_(o_kom?_o_čom?) Skloňovanie_v_slovenčine skloňovanie_podstatných_mien_v_slovenčine_s_korpusovými_príkladmi 2._G:Genitív_(z_koho?_z_čoho?) Jazyková_poradňa_o_slove_dub skloňovanie_dub skloňovanie_prídavných_mien_v_slovenčine Podstatné_mená_mužského_rodu Rôzne_slov_od_prípadov 6._I:Inštrumentál_(s_kým?_čím?) skloňovanie_podstatných_mien_v_slovenčine Automatické_skloňovanie_slov Skloňovanie_podstatného_mena 1._N:Nominatív_(kto?_čo?) skloňovanie_slovenčina