Skloňovanie slova zl��

Skloňovanie zl��

Nominatív: kto? čo? zl��
Genitív: z (od) koho? z (od) čoho?
Datív: komu? čomu?
Akuzatív: koho? čo? (vidím)
Lokál: o kom? o čom? o
Inštrumentál: s kým? s čím? s
Skopírujte odkaz: Opýtajte sa bota
Iné slová:
Skloňovanie dievčatá
Skloňovanie aragónčina
Skloňovanie arabčiny
Skloňovanie Kalkaty
Skloňovanie katalánčina
Skloňovanie dospelé
Skloňovanie internety
Skloňovanie jún
Skloňovanie adekvátni
Skloňovanie implózia
Pozri tiež
................

Jazyková_poradňa_o_slove_dub skloňovanie_slov 5._L:Lokál_(o_kom?_o_čom?) skloňovanie_podstatných_mien_v_slovenčine_s_korpusovými_príkladmi 6._I:Inštrumentál_(s_kým?_čím?) 3._D:Datív_(komu?_čomu?) Rôzne_slov_od_prípadov 2._G:Genitív_(z_koho?_z_čoho?) 1._N:Nominatív_(kto?_čo?) Skloňovanie_v_slovenčine Skloňovanie_podstatného_mena skloňovanie_slovenčina skloňovanie_podstatných_mien_v_slovenčine 4._A:Akuzatív_(vidím_koho?_čo?) skloňovanie_dub skloňovanie_prídavných_mien_v_slovenčine skloňovanie_podstatných_mien_slovenčina Automatické_skloňovanie_slov Podstatné_mená_mužského_rodu