Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu


SL


Druge besede:
Sklanjatev Španci
Sklanjatev deželi
Sklanjatev sadje
Sklanjatev noža
Sklanjatev kovčki
Sklanjatev škorenj
Sklanjatev mamici
Sklanjatev kislini
Sklanjatev barvi
Sklanjatev sonca
...................

Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_pljuča RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_mati sklanjatev_miha sklanjatev_besede sklanjatev_besede_mati SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_hči Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas mestnik_pri_ljubem_doma Sklanjatve_pridevnikov Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola