Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu


SL

Druge besede:
Sklanjatev slona
Sklanjatev jami
Sklanjatev kozarci
Sklanjatev dežele
Sklanjatev tla
Sklanjatev macola
Sklanjatev Koreja
Sklanjatev časopisi
Sklanjatev ušesa
Sklanjatev državi
...................
Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Določitev_sklona_samostalniku PREDLOGI_IN_SKLONI Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_mati Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_miha OSEBA sklanjatev_besede_dan sklanjatev_človek sklanjatev_mati sklanjatev Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_hči sklanjatev_besede_otrok