Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu


SL


Druge besede:
Sklanjatev vrnila
Sklanjatev vidim
Sklanjatev ure
Sklanjatev šest
Sklanjatev leta
Sklanjatev številka
Sklanjatev več
Sklanjatev počneš
Sklanjatev vsa
Sklanjatev dolgo
...................

OSEBA sklanjatev_luka Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_človek sklanjatev_hči sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_srce sklanjatev_gospa Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_miha sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_mati Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_mati Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_hči Sklanjatve_pridevnikov