Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu


SL


Druge besede:
Sklanjatev nosorogi
Sklanjatev ladje
Sklanjatev debli
Sklanjatev cedri
Sklanjatev odeje
Sklanjatev nosorogi
Sklanjatev tla
Sklanjatev minuta
Sklanjatev palici
Sklanjatev vrtnica
...................

RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_otroci Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV PREDLOGI_IN_SKLONI orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_hči Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_hči Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_mati sklanjatev_marko Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_srce OSEBA Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola