Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu


SL


Druge besede:
Sklanjatev brisači
Sklanjatev žirafe
Sklanjatev gazeli
Sklanjatev pavi
Sklanjatev strehi
Sklanjatev vila
Sklanjatev cesti
Sklanjatev gnezda
Sklanjatev cmok
Sklanjatev telefona
...................

sklanjatev sklanjatev_pljuča Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_miha Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_mati Ednina_Dvojina_Množina SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_hči RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_pes mestnik_pri_ljubem_doma Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_luka sklanjatev_gospa sklanjatev_besede orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_otrok Ednina_Dvojina_Množina