Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu


SL


Druge besede:
Sklanjatev človek
Sklanjatev laboda
Sklanjatev teti
Sklanjatev krošnje
Sklanjatev krastači
Sklanjatev očetje
Sklanjatev potok
Sklanjatev mreže
Sklanjatev levi
Sklanjatev jami
...................

Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_otrok Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev orodnik_z_ljubim_doma mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_besede_srce sklanjatev_hči sklanjatev_luka sklanjatev_pljuča sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_mati Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_otroci Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_marko sklanjatev_besede_hči Določitev_sklona_samostalniku