Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu


SL


Druge besede:
Sklanjatev listi
Sklanjatev debli
Sklanjatev bombi
Sklanjatev časopis
Sklanjatev krošnje
Sklanjatev planet
Sklanjatev Španec
Sklanjatev lastovica
Sklanjatev vojni
Sklanjatev mož
...................

Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola orodnik_z_ljubim_doma Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_mati Primer_razdalja_(ženski_spol) PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede_pes sklanjatev_pljuča Ednina_Dvojina_Množina Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_miha mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_besede_dan