Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu


SL

Druge besede:
Sklanjatev vampir
Sklanjatev krošnja
Sklanjatev članka
Sklanjatev ribe
Sklanjatev žabe
Sklanjatev črti
Sklanjatev skodelice
Sklanjatev zelišči
Sklanjatev baker
Sklanjatev krili
...................
mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede_mati Ednina_Dvojina_Množina SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola OSEBA sklanjatev Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_otrok sklanjatev_miha sklanjatev_mati orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_dan sklanjatev_pljuča RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s-