Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu


SL

Druge besede:
Sklanjatev besede plamena
Sklanjatev besede deželi
Sklanjatev besede čaplja
Sklanjatev besede kljuni
Sklanjatev besede očeta
Sklanjatev besede stebri
Sklanjatev besede jabolka
Sklanjatev besede volkodlaka
Sklanjatev besede pomaranči
Sklanjatev besede čopič
...................
sklanjatev_besede sklanjatev_človek Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_mati OSEBA Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Določitev_sklona_samostalniku Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede_hči Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_otrok sklanjatev_marko sklanjatev_miha sklanjatev_gospa Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_luka sklanjatev_besede_otrok RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_pljuča