Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu


SL


Druge besede:
Sklanjatev mamice
Sklanjatev postovke
Sklanjatev kljun
Sklanjatev žoge
Sklanjatev stranišči
Sklanjatev drevo
Sklanjatev rjuhe
Sklanjatev iskri
Sklanjatev odeji
Sklanjatev torba
...................

sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede_mati SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_hči Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_miha Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- orodnik_z_ljubim_doma Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede sklanjatev_luka sklanjatev_pljuča sklanjatev_človek sklanjatev_gospa Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu PREDLOGI_IN_SKLONI OSEBA sklanjatev_marko mestnik_pri_ljubem_doma