Sklanjatev besede čarovnici

Sklanjatev čarovnici

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? čarovnici
Rodilnik: Koga ali česa ni? čarovnic
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? čarovnicama
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? čarovnici
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o čarovnicah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s čarovnicama
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev telefona
Sklanjatev rana
Sklanjatev teleti
Sklanjatev minuta
Sklanjatev čaplja
Sklanjatev tiger
Sklanjatev mamici
Sklanjatev iskra
Sklanjatev škornji
Sklanjatev potoki
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina čarovnici
...................

Primer_razdalja_(ženski_spol) Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Ednina_Dvojina_Množina orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_hči sklanjatev_mati Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede_mati sklanjatev Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede sklanjatev_besede_srce sklanjatev_pljuča OSEBA sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_miha sklanjatev_človek PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_pes