Sklanjatev besede čevlja

Sklanjatev čevlja

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? čevlja
Rodilnik: Koga ali česa ni? čevljev
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? čevljema
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? čevlja
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o čevljih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s čevljema
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev kondorja
Sklanjatev dežele
Sklanjatev deblo
Sklanjatev zvezki
Sklanjatev srce
Sklanjatev šole
Sklanjatev drevo
Sklanjatev vojni
Sklanjatev planet
Sklanjatev športa
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina čevlja
...................
sklanjatev_pljuča Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_dan Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_besede_hči PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_srce Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_človek Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_hči sklanjatev_marko sklanjatev_luka