Sklanjatev besede čolni

Sklanjatev čolni

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? čolni
Rodilnik: Koga ali česa ni? čolnov
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? čolnom
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? čolne
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o čolnih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s čolni
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev led
Sklanjatev škatla
Sklanjatev srci
Sklanjatev orli
Sklanjatev računalnik
Sklanjatev zvezki
Sklanjatev računalnika
Sklanjatev dude
Sklanjatev ozvezdja
Sklanjatev stol
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina čolni
...................
sklanjatev_besede_otroci SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Določitev_sklona_samostalniku Ednina_Dvojina_Množina PREDLOGI_IN_SKLONI Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_srce sklanjatev_miha orodnik_z_ljubim_doma Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_otrok OSEBA Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_pljuča sklanjatev sklanjatev_marko sklanjatev_hči sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede_mati