Sklanjatev besede čopič

Sklanjatev čopič

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? čopič
Rodilnik: Koga ali česa ni? čopiča
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? čopiču
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? čopič
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o čopiču
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s čopičem
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev šola
Sklanjatev upanje
Sklanjatev ure
Sklanjatev komet
Sklanjatev brata
Sklanjatev države
Sklanjatev macole
Sklanjatev čevlja
Sklanjatev očetje
Sklanjatev kometi
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina čopič
Opredelitev čopič
...................
Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_srce PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_otroci SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_pes Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_besede_otrok Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_gospa sklanjatev_hči sklanjatev_miha sklanjatev sklanjatev_luka sklanjatev_človek Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede_dan Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas