Sklanjatev besede črke

Sklanjatev črke

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? črke
Rodilnik: Koga ali česa ni? črk
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? črkam
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? črke
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o črkah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s črkami
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev rane
Sklanjatev mačke
Sklanjatev skodelica
Sklanjatev nevihta
Sklanjatev violine
Sklanjatev palače
Sklanjatev ladja
Sklanjatev dežela
Sklanjatev Italija
Sklanjatev tele
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina črke
...................

Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_gospa sklanjatev_marko sklanjatev_miha sklanjatev_besede_mati mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_pljuča sklanjatev_človek sklanjatev sklanjatev_besede_hči Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_luka Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_hči Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_pes RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_dan Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_otroci