Sklanjatev besede španca

Sklanjatev španca

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? španca
Rodilnik: Koga ali česa ni? Špancev
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? Špancema
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? Španca
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o Špancih
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s Špancema
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev knjige
Sklanjatev madež
Sklanjatev kamen
Sklanjatev kisline
Sklanjatev sveča
Sklanjatev ozvezdje
Sklanjatev steklenica
Sklanjatev rjuha
Sklanjatev rana
Sklanjatev skali
Glej tudi:
Ednina, dvojina in množina Španca
...................
sklanjatev_besede_dan Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_otrok Ednina_Dvojina_Množina orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_otroci Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_človek sklanjatev_marko Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_gospa Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_besede sklanjatev sklanjatev_miha Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_hči