Sklanjatev besede šport

Sklanjatev šport

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? šport
Rodilnik: Koga ali česa ni? športa
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? športu
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? šport
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o športu
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s športom
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev sonce
Sklanjatev gazela
Sklanjatev volkodlaka
Sklanjatev stol
Sklanjatev steklenica
Sklanjatev gazele
Sklanjatev mamilo
Sklanjatev pega
Sklanjatev knjižnici
Sklanjatev računalniki
Glej tudi:
Prevod besede šport
Ednina, dvojina in množina šport
Opredelitev šport
Sopomenke šport
...................

Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_otroci Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_hči sklanjatev_besede_otrok Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_človek RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_pes sklanjatev_luka Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_marko sklanjatev_gospa orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_besede_mati mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_mati Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s-