Sklanjatev besede šport

Sklanjatev šport

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? šport
Rodilnik: Koga ali česa ni? športa
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? športu
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? šport
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o športu
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s športom
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev korenina
Sklanjatev vampirji
Sklanjatev sveči
Sklanjatev cigareti
Sklanjatev steklenici
Sklanjatev roži
Sklanjatev škorenj
Sklanjatev teti
Sklanjatev jabolko
Sklanjatev gnezda
Glej tudi:
Prevod besede šport
Ednina, dvojina in množina šport
Opredelitev šport
Sopomenke šport
...................

sklanjatev_besede_srce orodnik_z_ljubim_doma Ednina_Dvojina_Množina Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu PREDLOGI_IN_SKLONI Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev mestnik_pri_ljubem_doma Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_človek Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_gospa Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_mati Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola