Sklanjatev besede šport

Sklanjatev šport

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? šport
Rodilnik: Koga ali česa ni? športa
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? športu
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? šport
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o športu
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s športom
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev stric
Sklanjatev baker
Sklanjatev bombi
Sklanjatev konj
Sklanjatev televiziji
Sklanjatev krokarja
Sklanjatev pero
Sklanjatev torbi
Sklanjatev meso
Sklanjatev vreme
Glej tudi:
Prevod besede šport
Ednina, dvojina in množina šport
Opredelitev šport
Sopomenke šport
...................

mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_hči Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_človek Primer_razdalja_(ženski_spol) sklanjatev_pljuča Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_besede_pes sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_srce Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev sklanjatev_marko sklanjatev_besede_hči sklanjatev_besede_mati Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Ednina_Dvojina_Množina OSEBA