Sklanjatev besede šport

Sklanjatev šport

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? šport
Rodilnik: Koga ali česa ni? športa
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? športu
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? šport
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o športu
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? s športom
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev bombi
Sklanjatev možje
Sklanjatev zelišča
Sklanjatev gamsi
Sklanjatev črke
Sklanjatev ciprese
Sklanjatev pika
Sklanjatev hrana
Sklanjatev čopiči
Sklanjatev stranišča
Glej tudi:
Prevod besede šport
Ednina, dvojina in množina šport
Opredelitev šport
Sopomenke šport
...................
sklanjatev_besede_mati RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_miha Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_hči sklanjatev_mati sklanjatev_človek Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_besede_dan OSEBA sklanjatev_pljuča Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola mestnik_pri_ljubem_doma Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_luka PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_hči