Sklanjatev besede žabe

Sklanjatev žabe

Imenovalnik: Kdo ali kaj je? žabe
Rodilnik: Koga ali česa ni? žab
Dajalnik: Komu ali čemu (dam)? žabam
Tožilnik: Koga ali kaj (vidim)? žabe
Mestnik: O kom ali čem (sanjaš)? o žabah
Orodnik: S kom ali s čim (greš)? z žabami
Kopirajte povezavo:
Druge besede:
Sklanjatev geslo
Sklanjatev ljudje
Sklanjatev taca
Sklanjatev kisline
Sklanjatev knjižnici
Sklanjatev peteršilj
Sklanjatev žaba
Sklanjatev revolucija
Sklanjatev cigarete
Sklanjatev vampirja
Glej tudi:
Prevod besede žabe
Ednina, dvojina in množina žabe
Opredelitev žabe
...................
sklanjatev_besede_srce Ednina_Dvojina_Množina mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_besede Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola orodnik_z_ljubim_doma PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_besede_dan OSEBA sklanjatev_pljuča Določitev_sklona_samostalniku Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_otrok Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_hči sklanjatev_otrok SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_marko sklanjatev_gospa